#ImpHRove

Vi är en HR-byrå som hjälper företag att få rätt personal som gör rätt saker på rätt sätt. Vi ser till att du som företagsledare och chef får lägga din tid på det som du gör bra, så hjälper vi till med det vi gör bra. Vi hanterar olika typer av praktiska personalfrågor. Precis som du anlitar jurister vid avtalsskrivning och ekonomer vid bokslut är vår HR-byrå ditt val när du behöver råd och praktisk hjälp med era personalfrågor. 

Våra tjänster omfattar:

 • Din HR-byrå: Vi är din personalavdelning och vi lär känna er och era behov. Du kan kontakta oss när som helst för råd och praktisk hjälp i stort och smått.
 • Att ta fram en grund för ett välfungerande personalarbete utifrån kundens behov. 
 • Hantering av konkreta personalärenden såsom rehabilitering, misskötsamhet, konflikter m.m.
 • Utveckling av kundens personalarbete så att organisation och medarbetare blir mer effektiv och lönsam.

Sammanfattningsvis: Vi hjälper dig att få en bra grund för ert personalarbete, om en besvärlig situation har uppstått hanterar vi det. Och när det är dags att bli ännu bättre hjälper vi till med det.

Många företagare tar idag hjälp av proffs när det gäller personalfrågor. Gör det du med – bli ImpHRoved!

 

Exempel på genomförda uppdrag

Vi har fått förtroendet att jobba med företag inom en mängd olika branscher med följande uppdrag:
 • Din HR-byrå: Vi är företagets personalavdelning och ger råd och praktisk hjälp med personalfrågor 
 • HR-kartläggning – analys av ditt personalarbete idag
 • Problemlösning av diverse personalfrågor på operativ nivå t ex konfliktlösning, misskötsamhet, missbruk, uppsägningar, rehabilitering och arbetsgrupper som inte fungerar
 • Skapa HR-processer som är enkla och praktiska för företag vid organisk tillväxt och vid förvärv (Attrahera, Rekrytera, Introducera, Utveckla, Behålla/Engagera, Avveckla)
 • Underlag och arbetssätt för medarbetarsamtal
 • Personalhandböcker 
 • Chefshandböcker
 • Arbetsmiljöenkäter med analys och handlingsplan
 • Digitala introduktionsutbildningar och uppföljning av prestation.
 • Chefscoachning
 • Integrationsprocesser för HR vid förvärv
 • Lönekriterier och lönesättningsmodeller
 • Lönekartläggning för företag med mer än 10 anställda (lagkrav från 1 januari 2017)
 • Chefsutbildning ”Att vara arbetsgivare – rättigheter och skyldigheter”
 • Ledarutbildningar
 • Projektledning av uppbyggande av utbildningsverksamhet
 • Talent Management – Målstyrning, kompetenshantering, kompetensförsörjningsplaner, kompetensmatriser, successionsplanering, hantering av nyckelkompetens/personer.
 • Effektiv introduktion – Pre-boarding, onboarding och uppföljning
 • Teamutveckling
 • DISC-profiler på individuell- och gruppnivå som ett underlag att prata om olika beteenden och kommunikationsstilar
Bild 3 Byggare

Aktuellt just nu

Varje Konkurrensfördel skapas av människor.

Vi finns för att varje konkurrensfördel skapas av människor. För att de är den viktigaste resursen på varje företag och de som i slutändan avgör dess framgång.

Precis som alla resurser måste medarbetarna tas om hand och utvecklas över tid. För det finns mycket som kan utmana och påverka. Samtidigt vet vi att det finns en verklighet särskilt hos många små och medelstora företag där fokus alltid är att hjälpa kunderna.

Vi vill ge även dem möjligheten att stötta varje medarbetare i sin utveckling och med sina behov.
Både för människornas skull och för affären.

Kontakta oss

Storgatan 50, Umeå

070-686 62 40

info@imphrove.se